ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΟΡΙΑ ΡΩΜΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 
Roma

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

  1. Βαπτίσεις γίνονται ὅλο τό χρόνο ἐκτός τῆς Μεγ. Ἑβδομάδας.
  2. Ὁ Ἀνάδοχος πρέπει νά εἶναι Χριστιανός Ὀρθόδοξος.
  3. Σέ περίπτωση μεταστροφῆς ἑτεροδόξων, ἐάν εἶναι βαπτισμένοι στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδας, τελεῖται μόνο τό Ἅγιο Χρῖσμα, ἀφοῦ προηγουμένως κατηχηθοῦν.

 

ΓΑΜΟΙ

Δέν τελοῦνται Γάμοι:

  1. Ἀπό 12ης Δεκεμβρίου μέχρι τά Χριστούγεννα.
  2. Ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα μέχρι τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα.
  3. Ἀπό 1ης μέχρι 14ης Αὐγούστου.
  4. Τήν 5η Ἰανουαρίου, τήν 29η Αὐγούστου καί τήν 14η Σεπτεμβρίου.
  5. Μέ μή Χριστιανούς ἤ Προτεστάντες, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν κανονικό Βαπτισμα.  

Γιά τήν τέλεση Ὀρθόδοξου Γάμου εἶναι ἀπαραίτητα:
α) Ἔκδοση Ἄδειας Γάμου ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη.
β)  Δήλωση ὅτι τά ἐκ τοῦ Γάμου προερχόμενα παιδιά θά βαπτισθοῦν καί θά ἀνατραφοῦν Ὀρθόδοξα.
γ) Ὁ Παράνυμφος νά εἶναι Χριστιανός Ὀρθόδοξος.

Σέ περίπτωση δεύτερου ἤ τρίτου Γάμου ὁ ἐνδιαφερόμενος πρέπει νά προσκομίσει τό πολιτικό του Διαζύγιο, τοῦ προηγούμενου Γάμου, καθώς καί τό Ἐκκλησιαστικό Διαζύγιο ἐάν βεβαίως ὁ προηγούμενος Γάμος τελέσθηκε σέ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἤ ἄν ἐχήρευσε, λόγῳ θανάτου, τό Πιστοποιητικό θανάτου.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΑ

Γιά τήν ἔκδοση Ἐκκλησιαστικοῦ Διαζυγίου εἶναι ἀπαραίτητα:
α) Νά ἔχει προηγουμενως ἐκδοθεῖ τό Πολιτικό διαζύγιο.
β) Ὁ ἐνδιαφερόμενος γιά τήν ἔκδοση Ἐκκλησιαστικοῦ Διαζυγίου νά ὑποβάλλει αἴτηση στήν Ἱ. Μητρόπολη, στήν ὁποία θά ἀναφέρει τούς λόγους γιά τούς ὁποίους κλονίσθηκε ἡ συμβίωση καί νά συνυποβάλλει ἀντίγραφα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καί Πολιτικοῦ Γάμου καθώς καί τοῦ Πολιτικοῦ Διαζυγίου.

 

ΚΗΔΕΙΕΣ

α) Πρίν ἀπό κάθε ἐνέργεια πρέπει οἱ συγγενεῖς νά εἰδοποιοῦν τόν Ἱερέα, ὁ ὁποῖος καί θά τούς καθοδηγήσει γιά τίς ἐνέργειες πού πρέπει νά ἀκολουθήσουν.
β) Κατά τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπαγορεύεται ἡ καύση τῶν νεκρῶν.

 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Μνημόσυνα μέ κόλλυβα τελοῦνται ὅλο τό χρόνο, ἐκτός ἀπό:
α) Τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.
β) Τά Χριστούγεννα μέχρι και τά Θεοφάνεια.
γ) Τίς μεγάλες Ἑορτές: Ὑπαπαντῆς, Ὀρθοδοξίας, Εὐαγγελισμοῦ, Ἀναλήψεως, Πεντηκοστῆς, Ἁγίου Πνεύματος, Μεταμορφώσεως, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Ἀποτομῆς κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, Ὕψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
δ) Τήν ἡμέρα πού πανηγυρίζει ὁ Ἱ. Ναός.

 

 

 

 

 

 

 

Οι σελίδες αυτές σχεδιάζονται και συντηρούνται από την thinkworks.com