ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΟΡΙΑ ΡΩΜΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 
Roma

 

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

 

 

         Ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀρχιμ. Συμεών Κάτσινας γεννήθηκε στό Μεσολόγγι Αἰτωλοακαρνανίας, ἒνθα καί ὡλοκλήρωσε τάς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς (Τμῆμα Γαλλικῆς Γλώσσης καί Φιλολογίας) τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὡς ὑπότροφος τοῦ ἱδρύματος «Μαρία Κάλλας» ἒπραγματοποίησε σπουδές εἰς τό Πανεπιστήμιον Paris III τῶν Παρισίων (D.E.A della Musicologie). Τυγχάνει ἐπίσης διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Τμῆμα Μ.Μ.Ε. καί Πολιτισμοῦ. Θέμα διδακτορικῆς Διατριβῆς: «Ὁ θάνατος τῆς Ἀντιγόνης πρότασις ἀθανασίας τῆς ψυχῆς ὑπό τό φῶς τῶν Ἐλευσινίων μυστηρίων)  Σήμερον τυγχάνει ὑποψήφιος διδάκτωρ τοῦ Pontificio Istituto Orientale (Θέμα διδακτορικῆς Διατριβῆς: «Melitone di Chalcedonia: Vita ed Ecumenismo»).

          Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1990 καί πρεσβύτερος τό 1991 ὑπό τοῦ νῦν Σεβ. Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου. 

Ὑπηρέτησεν ἐπί δεκαπενταετίαν ὡς ἐφημέριος εἰς τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν. Ὡσαύτως ὑπητέτησεν ἐπί ἐξαετίαν εἰς τάς Οἰκονομικάς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁμιλεῖ τήν γαλλικήν καί ἰταλικήν γλῶσσα, γνωρίζει δέ τήν γερμανικήν καί τήν ἀγγλικήν. 

          Εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης ἦλθε τόν Άπρίλιον τοῦ ἐτους 2005.

 

 

Οι σελίδες αυτές σχεδιάζονται και συντηρούνται από την thinkworks.com