ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΟΡΙΑ ΡΩΜΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 
Roma

 

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ – ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Πρεσβεία τῆς Ἑλλάδος στή Ρώμη
Διεύθυνσις: Ambasciata di Grecia, Viale G. Rossini 4,  00198 Roma 
Τηλ:  +39 - 06.85.37.550
Fax: +39 – 06.84.15.927
Πρέσβυς: ὁ  Ἐξοχ. κ. Χαράλαμπος Ροκανᾶς.

Προξενικόν Γραφεῖον
Διεύθυνσις: Ufficio Consolare di Grecia, Via Stoppani 10,  00197 Roma 
Τηλ: +39 – 06.80.82.030
Fax: +39 – 06.80.81.114
Διευθυντής: ἡ Ἐντιμ. κα Χριστίνα Καράγεωργα.

Γραφεῖον ΑΚΑΜ
Διεύθυνσις:  Via S. Mercadante 36, 00198 Roma
Τηλ: +39-06.85.53.100
Fax: +39-06.85.35.40.14
Ἀκόλουθος Ἀμύνης: Σμήναρχος Χρήστος Αὐγένης.

Ἐμπορικόν Γραφεῖον
Διεύθυνσις: Ufficio Commerciale di Grecia, Viale Parioli 10, 00197 Roma
Τηλ: +39-06.80.69.07.58
Fax: +39-06.80.69.22.98
Διευθυντής: ὁ κ. Μιχαήλ Δρεττάκης

Γραφεῖον Τύπου
Διεύθυνσις: Ufficio Stampa, Viale G. Rossini 4, 00198 Roma
Τηλ: +39-06.85..46.224
Fax: +39-06.84.15.840
Διευθυντής: ἡ Ἐντιμ. Κα Βίκυ Μαρκάκη

 

Πρεσβεία τῆς Ἑλλάδος παρά τῶ Βατικανῶ
Διεύθυνσις: Ambasciata di Grecia presso la Santa Sede
Via G. Percalli 6, 00197  Roma
Τηλ: +39-06.80.70.786
Fax: +39-06.80.79.862
Πρέσβυς: ὁ Ἐξοχ. κ. Μιλτιάδης Χισκάκης

 

Πρεσβεία τῆς Κύπρου στήν Ἰταλία
Διεύθυνσις:  Ambasciata di Cipro, Via Ludovisi 35, 00187 Roma
Τηλ: +39-06.80.88.365
Fax: +39-06.80.88.338
Πρέσβυς: Ἡ Ἐξοχ. κα Ἀθηνά Μαυρονικόλα – Δρουσιώτη

Πρεσβεία τῆς Κύπρου παρά τῶ Βατικανῶ καί τῶ FAO
Διεύθυνσις: Ambasciata di Cipro presso la Santa Fede e la FAO
Piazza Farnese 44, 00186  Roma
Τηλ: +39-06.68.65.758
Fax: +39-06.68.80.37.56
Πρέσβυς: ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Πουλίδης

Ἑλληνική Κοινότητα Ρώμης καί Λατίου
Διεύθυνσις: Comunità ellenica di Roma e Lazio,
Via Cimara 26/C, 00184 Roma
Τηλ: +39-06.48.83.112
Πρόεδρος: Δάφνη - Ἰωάννα Σούλη
Sito web: www.comunitaellenicaroma.it
E-mail: info@comunitaellenicaroma.it

Πολιτιστικός Σύλλογος «Μαζί γιά τόν Ἄθω»
Διεύθυνσις: Associazione Culturale «Insieme per l’ Athos»
Via Candia, 66 Sc. C, 00192 Roma
Τηλ: +39-338.87.28.763
hppt://onlus.insiemeperathos.org
Πρόεδρος: Giuseppe Sergio Balsamà

Σύνδεσμος Κυπρίων Ἰταλίας «Νῆμα»
Διεύθυνσις: Associazione dei Ciprioti in Italia «Nima»
Via Labicana, 31 00184  Roma
Τηλ: +39-340.27.25.224
Fax: +39-06.77.07.66.20
lexandra@libero.it
Πρόεδρος: Ἀλεξάνδρα Ζαμπᾶ

 

 

 

Οι σελίδες αυτές σχεδιάζονται και συντηρούνται από την thinkworks.com